Big Data

Hoe waarde te genereren uit ‘Big Data’? Eerste pilot project loopt: eerste resultaten worden binnenkort verwacht!

How to generate value from Big Data? First pilot project runs: first results are expected soon!